Psychische Klachten

Veel voorkomende klachten:

  • Stemming; somber, futloos, ontevreden, je zorgen maken, moeite met concentreren.
  • Angst; om te falen, voor (sociale) situaties, om niet goed genoeg te zijn, piekeren, onzekerheid.
  • Paniek; niet (alleen) naar buiten durven, hartkloppingen, buikklachten, hyperventilatie, isolement.
  • Energie; (chronische) vermoeidheid, slapeloosheid, opgebrand zijn.
  • Stress; hoge eisen stellen, perfectionisme, gejaagdheid, geen overzicht. Lees meer.
  • Verdriet; verlies van een dierbare, werk of gezondheid, eenzaamheid, traumatische ervaringen.
  • Identiteit: wie ben ik, wat wil ik, grenzen stellen, keuzes maken.

Bij de meeste mensen verloopt het leven in golfbewegingen. Periodes waarin het goed gaat, je je energiek voelt en veel aan kunt worden gevolgd door periodes waarin je je minder goed voelt, sneller geïrriteerd bent en alles teveel lijkt. Gevoelens van somberheid, angst of paniek krijgen de overhand en er kan sprake zijn van stress, verdriet of vermoeidheid. Als dergelijke gevoelens langere tijd aanhouden, is het raadzaam om hulp te zoeken. Herken je je in één van bovenstaande klachten of heb je iets anders waarover je graag eens wilt praten, bel of mail en maak een kennismakingsafspraak, dan kijken we samen hoe ik je verder kan helpen.