Jolanda Marks

psychotherapie, verslaving, seks, relatie, eten, stemming, angst, paniek, stress, verdriet, identiteit

Jolanda Marks

Opleiding & werkervaring

Ik studeerde psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hierna heb ik mij in mijn vakgebied verdiept door verschillende therapeutische opleidingen te volgen en mij te specialiseren in de psychologie van Carl Gustav Jung en de Psychosynthese. Beide richtingen leggen de nadruk op de mens als een geheel van lichaam, gevoelens en gedachten. Daarnaast gaan deze richtingen ervan uit dat iedereen kwaliteiten en talenten heeft. Hierbij staat zingeving – de zin die jij aan je leven geeft – centraal.

Ik volg regelmatig her- en bijscholingscursussen om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen en mij verder te verdiepen in mijn vak. Ik ben ECP (European Certificate of Psychotherapy) en CSAT (Certified Sex Addiction Therapist) geregisreerd.

Nadat ik afgestudeerd was, heb ik een aantal jaren in een eerstelijnspraktijk gewerkt en vervolgens een paar jaar in de tweedelijns (ambulante) verslavingszorg. In 2010 opende ik mijn eigen praktijk en inmiddels kan ik twee nieuwe collega’s voorstellen (zie hieronder).

Achtergrond
Ik ben geboren en getogen in een klein dorp in Friesland. Na de nodige omzwervingen verhuisde ik in 1998 naar Amsterdam. Hoewel er vast nog wel iets van de nuchtere Friezin in mij schuilt, voel ik mij hier tot op de dag van vandaag thuis. Amsterdam heeft met haar ongekende mogelijkheden en haar vrijzinnigheid in combinatie met haar dorpse karakter mijn hart gestolen.

Ik werkte vijf jaar in de zakelijke dienstverlening toen er iets begon te knagen. Ik werd onrustig en voelde een onbestemde leegte van binnen. In 2000 nam ik ontslag en ging een jaar op reis, op zoek naar mezelf en naar antwoorden op levensvragen die ik mezelf stelde. Het werd mij duidelijk dat dit het moment was om de lang gekoesterde wens om psychologie te studeren te verwerkelijken.  In 2002 begon ik met de studie Psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam waar ik in 2006 afstudeerde. Een goede keuze blijkt nog steeds, ik hou van mijn vak en ik hou van mensen.

Verenigingen

Ik ben lid van de beroepsvereniging NVPA (registratienr NVPA: 104047) en van de koepelorganisatie NAP (registratienr: ECP-NL-657).

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden de psychologische sessies (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering.

Om uit te zoeken of en hoeveel jouw verzekering vergoedt, kun je het beste contact opnemen met je verzekeraar. Je kunt ook kijken op de website van de NVAP.

BRIDGET ASHBURN

psychotherapie, verslaving, depressie, angst, paniek, identiteit, stress, verdriet

Bridget Ashburn

Opleiding & werkervaring

Na mijn studie Engelse Literatuur, Drama en Theaterkunst op de Universiteit van Birmingham in de VK, was ik 15 jaar in Engeland werkzaam als acteur en theatermaker. In 1983 ben ik in Londen aan een opleiding Psychosynthese therapie begonnen; deze studie heb ik in 1990 in Amsterdam afgerond. In de jaren daarna combineerde ik mijn eigen therapie praktijk met een drukke baan in het MBO onderwijs en sinds mijn pensioen in 2013 werk ik uitsluitend als vrijgevestigd therapeut, deels met mijn collega’s in Amsterdam en deels aan huis in Volendam.

Ik werk vanuit de visie van Psychosynthese, met name vanuit de overtuiging dat ieder mens het vermogen bezit om zichzelf te helen en om nieuwe keuzes te maken en dat ieder mens een unieke eigen belevingswereld heeft waarin lichaam, gevoel en denken even belangrijk zijn. De therapie is integratief, in de zin dat er binnen het contact een beroep kan worden gedaan op een verscheidenheid aan oefeningen en werkvormen. We zoeken ter plekke wat bij jouw werkelijkheid, jouw beleving en jouw vragen past.

Ik volg regelmatig her- en bijscholingscursussen om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen en mij verder te verdiepen in mijn vak. Ik ben ECP (European Certificate of Psychotherapy) geregistreerd.

Achtergrond

Ik kom oorspronkelijk uit een havenstad in het noorden van Engeland. Als kind verlangde ik er naar om acteur te worden en ik heb inderdaad lange tijd en met veel plezier in alle uithoeken van de theaterwereld gewerkt. Naast vele mooie ervaringen heeft dit vak mijn blijvende fascinatie voor menselijk gedrag altijd gevoed en geprikkeld en op een zeker moment kwam de wens in mij op om me verder te verdiepen in wat ik altijd als een nauw verwant ‘vak’ heb gezien- psychologie, oftewel de studie van de menselijke psyche. Toen begon ik langzamerhand de overstap te maken tussen theater en therapie, maar in meerdere zin tussen het ene ‘gebied’ en het ander. Sinds 1985 is Nederland mijn ‘thuis’ geweest, terwijl het gevoel dat ik ook in Engeland thuis hoor ben ik nooit kwijt geraakt. Het is voor mij een grote verrijking om mij op twee gebieden en in twee culturen thuis te mogen voelen.

I am a native English speaker, so if you would like to read this text in English or if you would like any further information, please call or mail me. It goes without saying that I work in English as well as in Dutch!

Verenigingen

Ik ben lid van de beroepsvereniging NVPA (registratie NVPA: 104039), de VIT (registratie VIT: 526.17.A) en van de koepelorganisatie NAP (registratie nr: ECP-NL-427). KvK nummer: 54090784

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden de psychologische sessies (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering.

Om uit te zoeken of en hoeveel jouw verzekering vergoedt, kun je het beste contact opnemen met je verzekeraar. Je kunt ook kijken op de website van de NVPA.

Mocht u onverhoopt klachten hebben, kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging VIT (www.vit-therapeuten.nl). Het tuchtrecht is geregeld via Stichting Tuchtrechtspraak NAP (www.tuchtrechtspraak-nap.nl).

VEERLE LABRUJERE (t/m maart 2019 met zwangerschapsverlof – vervanging door Mireille Ent, zie hieronder)

Opleiding & werkervaring

Psychotherapie en Coaching Amsterdam

Veerle Labrujere

 

In 2007 ben ik afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in de richting Klinische Neuropsychologie. Tijdens mijn studie ontwikkelde ik interesse in verslavings- en angstproblematiek. Zodoende heb ik stage gelopen bij een grootschalige instelling voor verslavingszorg. Al snel werd duidelijk dat met name het therapeutschap mij lag en boeide. Na afronding van mijn studie ben ik direct aan de slag gegaan bij een instelling voor verslavingszorg voor volwassenen in Amsterdam. Mede dankzij mijn inzet is deze instelling gedurende de jaren dat ik daar werkte uitgegroeid tot een tweedelijns gezondheidszorg instelling met meerdere vestigingen. De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in een instelling voor jeugdzorg, gevestigd in de Belgische Ardennen. Bij deze instelling heb ik mij verder kunnen ontwikkelen als professional. Momenteel volg ik de 4-jarige opleiding Integratieve Psychotherapie.  Daarnaast heb ik EMDR en Klassieke Hypnotherapie gevolgd en zet deze methodieken met veel succes in de behandeling in.

Aansluitend op deze richting ben ik gestart als zelfstandig therapeut. De werkervaring die ik met veel plezier en passie heb opgedaan heeft mij ook geleerd dat ik mij in de (ethische) uitvoering van mijn vak beperkt voel door de manier waarop ons zorgstelsel momenteel is georganiseerd en de visie en werkwijze van instellingen op geestelijke gezondheidszorg. Ik vind het belangrijk om ieder mens dat zich aanmeldt persoonlijk en als een geheel van meerdere factoren en kanten te benaderen. De unieke mens staat in de behandeling voorop. Ieder mens heeft de beschikking over talenten, kwaliteiten, interne en externe hulpbronnen, zijn verbeeldingskracht en zingeving. Ik zal je begeleiden om deze in te zetten voor de gewenste verandering.

Achtergrond

Ik ben geboren en getogen in Amsterdam en omgeving. Een groot deel  van mijn jeugd brachten wij onze vakanties en zomerse weekeinden door op de Veluwe. Zo heb ik zowel groot mogen groeien in de stad als te midden van de natuur. Als kind sprak ik al uit dat ik ‘later mensen wilde helpen’. Mijn studiekeuze was dan ook snel gemaakt; Psychologie.

In de loop van mijn ontwikkeling heb ik ervaren hoe mijn talenten ook mijn valkuilen zijn en mijn valkuilen ook een bron van kracht kunnen zijn. En wat een bevrijding als je dat met de nodige mildheid kunt ontdekken en bewust kunt gaan inzetten waar gewenst. De afgelopen jaren heb ik mijzelf zowel op professioneel gebied als op persoonlijk gebied ontwikkeld door middel van nascholing en andere vormen van zelfontwikkeling.  Zelfzorg en persoonlijke groei zie ik als belangrijke onderdelen van mijn vak en zal ik blijven ontwikkelen.

Inmiddels heb ik Amsterdam als woonplaats verlaten en woon ik sinds een jaar in Bergen, een kunstzinnig mooi dorp met een stadse vriendelijkheid en openheid. Ik ben in 2016 bevallen van mijn eerste kind, een dochter. En alles clichés zijn van toepassing; wat een verrijking van mijn leven en wat een ingrijpende gebeurtenis.

Van wolk tot wolk

Ik begeleid vrouwen in het psychologische en emotionele proces in hun zwangerschap en de periode daarna. Veel trajecten en hulpverleners richten zich op de zwangerschap en/of de kraamtijd. Het zijn vaak allemaal losse onderdelen, logisch ook gezien de specialisatie die in de verschillende fases nodig is. Ik vind het belangrijk dat vrouwen een vertrouwenspersoon kunnen raadplegen die zowel voor als na de geboorte beschikbaar is en zo een vast klankbord vormt tijdens deze intense periode in hun leven.  Zo bevorder je de gezondheid van jezelf en je kind optimaal, zodat beiden daar profijt van hebben op lange termijn.

Voor meer informatie over mij en/of over mijn werkwijze, klik hier.

Verenigingen

Ik ben lid van de beroepsvereniging NFG (registratie nr: 8372) en van de koepelorganisatie RBCZ (registratie nr: 810449R).

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden de psychosociale therapie sessies (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering, onder Alternatieve Geneeswijzen.

Om er zeker van te zijn of je in aanmerking komt voor vergoeding kun je het beste met je zorgverzekeraar contact opnemen. Je kunt ook hier kijken.

Samenwerking

In de praktijk werken wij onderling nauw samen. Daarnaast werken wij samen met de huisarts of psychiater die je doorverwijst (je kunt je ook aanmelden zonder doorverwijzing) en met collega’s in de tweede lijn. In de praktijk is een diëtist werkzaam met wie wij samenwerken op het gebied van eetstoornissen. Wij nemen deel aan supervisie en intervisiebijeenkomsten om onze deskundigheid verder uit te breiden en onze kennis up to date te houden.

MIREILLE ENT

Opleiding & werkervaring

Mireille

Mireille Ent

Ik heb mijn studie klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd en heb daarna ervaring opgedaan als psycholoog, onderzoeker, consultant en HR professional in het bedrijfsleven. Mijn werkervaring is divers, ik heb zowel in de zorgsector als in het bedrijfsleven gewerkt; altijd met grote interesse in mensen. Ik heb gewerkt met mensen met persoonlijkheidsproblematiek, angstklachten, somberheidsklachten, trauma, identiteitsproblemen en werkgerelateerde psychische klachten. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de oosterse geneeskunst en lichaamsgericht en ervaringsgericht werken. Hiertoe heb ik diverse opleidingen, trainingen en cursussen gevolgd, waaronder de zen-shiatsu opleiding tot shiatsu therapeut. Na mijn jarenlange werkervaring en geïnspireerd door mijn eigen levenservaring, heb ik nu de stap gezet naar een eigen psychologenpraktijk, waar ik ervaringsgerichte psychologische begeleiding bied. Ik ben aangesloten bij verschillende psychologenpraktijken waar ik nauw samenwerk met andere specialisten.

Achtergrond

Ik ben Mireille Ent (1976), psycholoog en coach, opgegroeid in het Noord-Hollandse dorp de Rijp als middelste dochter van mijn ouders. Ik woon sinds twintig jaar met plezier in Amsterdam, met mijn partner en twee kinderen. Ik geniet van het leven met mijn gezin, hou van koken, hardlopen en yoga. Het moederschap is een belangrijke ervaring in mijn leven, die mij nog dichter bij mezelf heeft gebracht.

In de therapie werk ik vanuit kennis, ervaring en intuïtie. Gesprekken vinden plaats vanuit een psychodynamisch denkkader en ik maak daarnaast gebruik van verschillende technieken uit de oplossingsgerichte en positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende therapie, en ervaringsgerichte therapie. In mijn behandelingen besteed ik naast het praten aandacht aan het ervaren. Naast “weten dat” is “ervaren dat” belangrijk in het bewustwordingsproces. Om die reden maak ik gebruik van methoden om het (lichaams)bewustzijn te vergroten,  psychodramatechnieken, vergevingsoefeningen, ademhaling- en aandacht oefeningen en wandelingen in de natuur. Door je bewust te worden van alle aspecten van je zijn – alle innerlijke en uiterlijke processen- kun je (pijnlijke) ervaringen, klachten en problemen loslaten en je behoeften helder krijgen. Er ontstaat weer ruimte, kracht en plezier om de uitdagingen in het leven aan te gaan. Ieder mens en zijn verhaal is uniek, elk probleem heeft een eigen geschiedenis. Op een open, integere en liefdevolle manier begeleid ik mensen bij bewustwording; de weg wordt vrij gemaakt om in vrijheid te leven volgens wie men is.

Ik werk soms binnen en soms buiten, al naar gelang de behoefte en het moment in het behandeltraject. Binnen werk ik op woensdag en vrijdag aan de Jan van Galenstraat 76, in Amsterdam (West) en op donderdagochtend op wisselende locaties in het centrum van Amsterdam. Wil je liever de natuur in: ik geef wandeltherapie in het Amsterdamse Bos of het Rembrandtpark. Wandeltherapie is zoals het klinkt: de therapie doen we al wandelend. Dus niet in een praktijkruimte, maar buiten in de natuur.

Vergoeding

Ik werk in principe onafhankelijk van verzekeraars, dat wil zeggen dat je zelf betaalt voor de behandeling en dat de regie over de behandeling blijft waar het hoort. In de kamer, bij mij en bij jou. Er is geen lange wachttijd en je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts. Ook heb je meer vrijheid om je eigen psycholoog te kiezen; sommige verzekeraars werken alleen met gecontracteerde psychologen. Wanneer je de behandeling wél graag in aanmerking wil laten komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar vanuit de basis GGZ, bied ik die mogelijkheid ook. In dat geval werk ik samen met collega psychologen van verschillende psychologenpraktijken in de vorm van regiebehandelaarschap. Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de (huis)arts noodzakelijk. Voor meer informatie over deze mogelijkheid kun je contact met mij opnemen.